Yhdistyksen historiikin toinen painos: FRA10 2nd ed

International Society of the Rorschach & Projective Methods: ISR-The Bulletin-Fall 2021