The Finnish Rorschach Association ry:n (FRA) riittävän taidon kriteerit Rorschach Comprehensive Systemin käytölle ja koulutukselle. Hyväksytty FRA:n hallituksen kokouksessa 12.11.2010.

Yhdistyksen säännöissä määritellään yhdistyksen jäseneksi liittyminen seuraavasti (§3, 1 mom):

“Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä suomalainen tai ulkomainen henkilö, joka on osoittanut omaavansa riittävän taidon Comprehensive Systemin käytössä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös oikeuskelpoinen koti- tai ulkomainen yhteisö ja rekisteröity säätiö”.

Riittävä taito määritellään siten, että FRA:n jäsenyyttä hakevan tulee:

1. Tuntea Rorschach Comprehensive Systemin taustaa ja kehitys

2. Ymmärtää menetelmän luonnetta havainto-kognitiivisena ja suoritusperusteisena menetelmänä

3. Ymmärtää menetelmän vahvuudet ja rajoitukset

4. Perehtyä muuttajien luotettavuuteen ja empiiriseen pohjaan liittyvään kirjallisuuteen (reliabiliteetti ja validiteetti)

5. Hallita pöytäkirjan ottaminen, jälkikysely ja koodaus siten, että se vastaa Exnerin asettamia reliabiliteettivaatimuksia

6. Hallita step-by-step tulkintajärjestelmä ja klusterianalyysi sekä ymmärtää näiden empiirinen pohja ja periaatteet

7. Hallita löydösten integrointi klustereiden sisällä sekä niiden välillä (lisäksi: Comprehensive Systemin ja kliinisen kuvan ja anamneesin välillä sekä Comprehensive Systemin ja muiden käytettyjen tutkimusmenetelmien välillä)

8. Perehtyä tärkeimpiin teoksiin, erityisesti:

– John E. Exner, Jr., (2003). The Rorschach: A Comprehensive System. Basic Foundations and Principles of Interpretation, Volume 1.

–  John E. Exner, Jr., Philip Erdberg (2005). The Rorschach: A Comprehensive System. Advanced Interpretation, Volume 2. Third Edition.

–  John E. Exner, Jr., (2004). A Rorschach Workbook for the Comprehensive System. Fifth Edition.

–  Donald Viglione (2006). Rorschach Coding Solutions. A Reference Guide for the Comprehensive System.

 

Rorschach Comprehensive System kouluttajille:

Rorschach Comprehensive Systemin (RCS) kouluttajat voivat hakea yhdistyksen hallitukselta vahvistusta siihen, että heidän RCS -erikoistumiskoulutuksensa täyttää FRA:n asettamat kriteerit. Kouluttajien tulee olla tunnettuja RCS:iin erikoistuneita asiantuntijoita, joilla on vähintään 10 vuoden kliininen tai muu (esim. henkilöstövalintaan liittyvä) kokemus RCS:n käytöstä. Yhdistys edellyttää että koulutus, joka johtaa riittävään taitoon RCS:in käytössä tulee sisältämään 165 tuntia opetusta, huomattavan määrän kotitehtäviä, sekä osaamisen säännöllistä ja lopullista tarkistusta. RCS -erikoistumiskoulutus vastaa 16 opintopisteen suoritusta.

FRA:n hyväksymät Rorschach Comprehensive System -kouluttajat:
Tuula Ilonen
Outi Kalla
Carl-Erik Mattlar
Emiliano Muzio
Olli-Pekka Santala
Jaakko Stenius
Heikki Toivakka