Yhdistyksen säännöissä määritellään yhdistyksen jäseneksi liittyminen seuraavasti (§3, 1 mom):

 

“Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä suomalainen tai ulkomainen henkilö, joka on osoittanut omaavansa riittävän taidon Comprehensive Systemin käytössä. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös oikeuskelpoinen koti- tai ulkomainen yhteisö ja rekisteröity säätiö”.

 

Riittävä taito määritellään siten, että FRA:n jäsenyyttä hakevan tulee:

  1. Tuntea Rorschach Comprehensive Systemin tausta ja kehitys
  2. Ymmärtää menetelmän luonnetta havainto-kognitiivisena ja suoritusperustaisena menetelmänä
  3. Ymmärtää menetelmän vahvuudet ja rajoitukset
  4. Perehtyä muuttujien luotettavuuteen ja empiiriseen pohjaan liittyvään kirjallisuuteen (reliabiliteetti ja validiteetti)
  5. Hallita pöytäkirjan ottaminen, jälkikysely ja koodaus siten, että se vastaa Exnerin asettamia reliabiliteettivaatimuksia
  6. Hallita CS:n tulkintastrategia ja klusterianalyysi sekä ymmärtää näiden empiirinen pohja ja periaatteet
  7. Hallita löydösten integrointi klustereiden sisällä, klustereiden välillä sekä testin ulkopuolisten löydösten kanssa (esim. anamneesi, kliininen kuva ja muut testilöydökset)
  8. Perehtyä tärkeimpiin teoksiin, erityisesti:

– John E. Exner, Jr., (2003). The Rorschach: A Comprehensive System. Basic Foundations and Principles of Interpretation, Volume 1.

–  John E. Exner, Jr., Philip Erdberg (2005). The Rorschach: A Comprehensive System. Advanced Interpretation, Volume 2. Third Edition.

–  John E. Exner, Jr., (2004). A Rorschach Workbook for the Comprehensive System. Fifth Edition.

–  Donald Viglione (2006). Rorschach Coding Solutions. A Reference Guide for the Comprehensive System.

 

Rorschach kouluttajille:

Rorschach Comprehensive System (RCS: Exner, 2003) tai Rorschach Performance Assessment System (R-PAS: Meyer, Viglione, Mihura, Erard, Erdberg, 2011) kouluttajat voivat hakea yhdistyksen hallitukselta vahvistusta siihen, että heidän Rorschach erikoistumiskoulutuksensa täyttää FRA:n asettamat kriteerit. Kouluttajien tulee olla tunnettuja RCS:iin erikoistuneita asiantuntijoita, joilla on vähintään 10 vuoden kliininen tai muu (esim. soveltuvuuden arviointiin liittyvä) kokemus RCS:n käytöstä ja/tai vähintään 5 vuoden kliininen tai muu (esim. soveltuvuuden arviointiin liittyvä) kokemus R-PAS:n käytöstä. Lisäksi FRA edellyttää, että R-PAS kouluttajat olisivat osallistuneet vähintään yhteen, kolmen tai neljän päivän, R-PAS ryhmän jäsenten pitämään R-PAS koulutukseen sekä saaneet R-PAS ryhmän jäseniltä riittävän määrän R-PAS:iin liittyvää työnohjausta.

 

Yhdistys edellyttää, että koulutus, joka johtaa riittävään taitoon RCS:in käytössä (Rorschach erikoistumiskoulutus) tulee sisältää 165 tuntia opetusta (22 seminaaripäivää), huomattavan määrän kotitehtäviä sekä osaamisen säännöllistä ja lopullista tarkistusta. R-PAS painotteisen Rorschach erikoistumiskoulutuksen tulisi vastata samoihin kriteereihin ja lisäksi huomioida R-PAS ryhmän asettamat kriteerit. RCS ja/tai R-PAS erikoistumiskoulutus vastaavat 16 opintopisteen suoritusta.

 

FRA:n hyväksymä Rorschach koulutus tai erikoistumiskoulutus on FRA:n hallituksen hyväksymän kouluttajan pitämä koulutus, mikäli kouluttaja noudattaa yllämainittuja periaatteita ja edellytyksiä.

 

FRA:n hyväksymät Rorschach Comprehensive System ja Rorschach erikoistumiskoulutusten kouluttajat:

Carl-Erik Mattlar
Tuula Ilonen
Olli-Pekka Santala
Outi Kalla
Emiliano Muzio
Jaakko Stenius
Heikki Toivakka
Saara Kaakinen
Mika Hintsanen